"מטטרון"

רב המלאכים "מטטרון" הוא אחד המורים הרוחניים. הוא הופיע ביקום הפיזי גם בדמות "אליהו הנביא" וגם בדמותו של "ישו". "מטטרון" הוא גם "חנוך" עליו מסופר בספר בראשית פרק ה' פסוק כד" : "ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים". (יש כאן הקבלה לדמותו של "אליהו הנביא" אשר עלה השמיימה במרכבת האש!)

 
   "נשר משתחווה"
"נשר משתחווה"

ל"חנוך" הוקדשו שני ספרים שלמים, חנוך א' וחנוך ב'.  ספרים אלו לא שרדו עד לימינו בעברית, משום שעם גלות בבל חדלו היהודים מהעתקתם.  אך הספרים תורגמו ליוונית על ידי הכנסייה שהמשיכה בהעתקה.  אם כן, הדברים המצוטטים כאן מגיעים מתרגום של תרגום וגם נמצאו קטעים משומרים מהספרים הללו בעברית במערת קומראן.

מסתבר על פי אותם ספרים כי האיש "חנוך" היה צדיק שאין כדוגמתו ואלוהים כאשר עשה את המבול לקח אליו את "חנוך" כעד.  הוא מעלה את "חנוך" השמיימה והופך אותו למלאך "מטטרון".  עד מהרה אלוהים ממנה אותו למלאך המופקד על בני האדם.

"חנוך" עצמו מספר שהוא קם באמצע הלילה ורואה שני אנשים גדולים, פניהם מזהירים כשמש, עיניהם בוערות כלפידים "ויאמרו אלי האנשים, חזק חנוך אל תירא אלוהי עולם שלחנו אליך והיום אתה עולה אתנו השמיימה.  ועתה צו על בניך ואל כל בני ביתך אשר את יעשו בלעדיך על הארץ בבתיך ואיש אך יבקשך עד אשר ישיבך ה' אליהם"...."ויהי ככלותי לדבר אל בני ויקראוני האנשים ההם וישאוני על כנפיהם ויעלוני אל הרקיע הראשון".....(חנוך ממשיך ועובר ברקיעים עד שהוא מגיע אל הרקיע השביעי ומתמלא חיל ורעד מאלוהים וצבאותיו:)  "ואפול על פני ואשתחווה לה'".  "וה' אמר אלי בפיו": "חזק חנוך אל תירא קום ועמדת לפני לעולם.  ויקימני "מיכאל" שר צבאות ה', ויקרבני לפני ה'.....ויאמר ה' "למיכאל" גש והפשטת את "חנוך" את בגדי הארץ ומשחת אותו בשמני הטוב והלבשתו את בגדי כבודי.  ויעש "מיכאל" כאשר דיבר אליו ה' וימשחני וילבישני.  ומראה השמן ההוא מאיר מאור גדול ומשיחתו כטל הטוב וריחו כמור וכקרני השמש הוא מזהיר.  ואביט אל נפשי ואהי כאחד מנכבדיו ולא היה כל שינוי ניכר.  ויקרא ה' לאחד משרי מלאכיו ושמו אוריאל אשר היה מהיר בחכמה משאר שרי המלאכים וכותב כל מעשי ה'.  ויאמר אל אוריאל הביאה את הספרים מאוצרותי ולקחת קנה ונתת לחנוך והגדת לו את הספרים...ויקראני ה' ויאמר אלי שב חנוך לשמאלי עם גבריאל". (מתוך חנוך ב')

מכאן ש"חנוך" מופקד על "ספר החיים", זה שנחתם בו גורלנו ביום הכיפורים.  והמלאך "חנוך" שנקרא גם "מטטרון" הוא המנחה והמורה השמיימי של התנאים, הגדול שבהם הוא "רבי עקיבא", אשר כתבו במאות הראשונה והשנייה לספירה את "המשנה" וגם את "ספרות ההיכלות" (אשר לא נכנסה למשנה ואשר בה מסופר עוד רבות על עולמות עליונים).

רבי ישמעאל, עוד אחד מהגיבורים של "ספרות ההיכלות" מספר לנו מה למד "ממטטרון" על פעולתו של העולם: "ואלו שמותם של שרים שמנהיגין את העולם.  "גבריאל" מלאך האש. "ברדיאל" מלאך הברד.  "רוחיאל" שהוא ממונה על הרוח.  "ברקיאל" שהוא ממונה על הברקים.  "זעמיאל" שהוא ממונה על הזעם.  "זיקיאל" שהוא ממונה על הזיקים....(היכלות רבתי קטע 18).