יונתן בן עוזיאל

בן עוזיאל, תנא שחי כמה עשרות שנים לפני חורבן בית שני, היה גדול התלמידים של הלל הזקן. הוא תרגם את התורה והנביאים לארמית, השפה שהייתה שגורה בפי העם בזמנו, בתרגום המוכר כ"תרגום יונתן".
 
בואו בואו כולם
בואו בואו כולם

בגמרא מסופר כי כאשר התגלה התרגום בעולם, יצאה בת קול כועסת ושאלה: מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? יצא בן עוזיאל ואמר: אני הוא. לא לכבודי עשיתי זאת, ולא לכבוד בית אבא, אלא כדי שלא ירבו מחלוקת, כשרצה לתרגם גם את הכתובים לארמית, יצאה בת קול ואמרה: רב לך.

הקטע הזה חקוק על קיר קברו של בן עוזיאל, מבנה אבן מבודד, בתוך גיא יפהפה סמוך לעמוקה. עוד כתוב שם מה שנאמר עליו בגמרא: כשהיה עוסק בתורה, כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף.

מה זה "עוף פורח"? מה זה "נשרף"? אולי יש פה רמז למלאכים ושרפים?

פרט לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון וקבר הבאבא סאלי בנתיבות, נראה שקברו של יונתן בן עוזיאל, בעמוקה שליד צפת, הוא המקום הנפקד ביותר במה שמכונה "עלייה לקברות צדיקים". נהוג לעלות אליו בראשי חודשים, באמצע החודש ובכ''ו בסיוון. אין מקום שכתוב בו במפורש מדוע הפך דווקא מקום זה למקום המועדף להתחנן בו לזיווג או לצאצאים.

על בן עוזיאל עצמו לא ידוע הרבה - יש הטוענים שהיה רווק, יש הטוענים שהיה נשוי, אבל חשוך ילדים. אולי זו הסיבה. אבל בכל ימות השנה פוקדים את המקום היפה הזה רווקות, אמהות של רווקות, רווקים ועקרות. גם יהודים מחו''ל באים במיוחד לקברו כדי לבקש חתן/כלה הגון/ה.

אל קבר יונתן בן עוזיאל מוליכה היום דרך סלולה, שנפרצה על ידי הקרן הקיימת לישראל, שיוצאת מבסיס פיקוד צפון בשכונת הר כנען. הדרך הישנה נמצאת בשיפוצים, וכשתושלם, תצא הדרך לקברו מצומת צפת, סמוך למושבה ביריה. זוהי דרך מקסימה, והמסע הקצר ביער הוא כעין הכנה למפגש עם הצדיק.