אליהו הנביא

אליהו הנו אחד המורים הרוחניים אשר ידוע גם בשמות אחרים כמו "מטטרון" ו"ישו". כוחו של אליהו הנו הכוח האלוהי של הבריאה, היצירה והחיים, אליהו יוצר חיים. הוא מפתח את התודעה והמודעות. הוא מופיע בתודעה ובמודעות הציבורית כל הזמן, זאת אומרת מזכירים אותו כל הזמן כקו החיבור בין האלוהים לאדם, טרנספורמטור אשר מעביר את העוצמות האנרגטיות של האלוהות לתוך הכלי האנושי.

 
  "ויעל אליהו בסערה השמים"
"ויעל אליהו בסערה השמים"

אליהו הנביא חי לפני כשלושת אלפי שנים בזמן מלכות ישראל בתקופת המלך אחאב ובניו אחזיה ויורם.  לפי המסורת הוא נולד בעיר תישבי אשר בגלעד והוא נולד ועלה לשמיים בט' באב.

אליהו הנביא עשה דרכו השמיימה בסופה וסערה, "ויעל אליהו בסערה השמים ואלישע ראה הוא ומצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" (מלכים ב' ב-יב).

במסורת ישראל זכה אליהו לתפקיד מיוחד, מלווה האומה בכל שנות גלותה, תפקיד מבשר הגאולה.  המסורת יצרה תפקיד ודמות חדשה לאליהו הנביא מאז עלותו בסערה השמיימה (מלכים ב') במרכבת האש וסיומה עם ביאת המשיח, מאז הכריז הנביא מלאכי ככתוב: "זכרו את תורת משה עבדי, אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם" (מלאכי ג' כב-כד)

כמשה רבינו אדון כל הנביאים גם אליהו הנביא דיבר עם הקב''ה פנים אל פנים.  (מלכים א' יט, ח-יד)

אליהו הנביא בתפקידו כמלווה האומה בכל שנות גלותה וגם כיום בזמן "התחלתא דגואלה" הופיע והתגלה לצדיקים רבנים וגדולי הדור ולפשוטי העם כאחד, בגלות ובזמננו אנו בארצנו ובמקומותינו ומובאות דוגמאות אין ספור מהגמרא וסיפוריהם של צדיקים להתגלותו של אליהו הנביא במצבים שונים לטובת הפרט וטובת הכלל לזכות ולטובת עם ישראל.

אליהו הנביא התגלה לרבי שמעון בר יוחאי בהיותו במערה שלוש עשרה שנה וחיבר את ספר הזוהר.  כמו כן התגלה אליהו הנביא לאר''י הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי מחבר ספרים בתורת הנסתר בחוכמת הקבלה ותלמידו רבי חיים ויטאל.