האר''י הקדוש

רבי יצחק לוריא, או האר''י הקדוש (האלוהי רבי יצחק, האשכנזי רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) – גדול מקובלי צפת במאה ה16. השפעתו על המיסטיקה היהודית היא עצומה וממנו ואילך זכתה הקבלה שלו, הקבלה הלוריאנית, להשפעה רבה בכל רחבי העולם היהודי. תלמידיו נקראו אחריו "גורי הארי".

 
  "כבוד לארי"
"כבוד לארי"

האר''י נולד בירושלים ב 1534.  האגדה מספרת כי אליהו הנביא הופיע בטקס ברית המילה שלו ושימש כסנדק. לאחר פטירת אביו לקחה אותו אמו אל בית אחיה מרדכי פרנסיס, שהיה גביר עשיר ומכובד בקהילה היהודית בקהיר.  במצרים למד האר''י אצל הרבנים המפורסמים בצלאל ודוד בן זמרה (הרדב''ז).

האר''י התגלה כמלומד מבריק כבר בגיל שלוש עשרה. טרם הגיעו לגיל עשרים, היה האר''י לבר סמכא בידיעת התלמוד.  עד מהרה שלט בכל הידע שרכש ממוריו ולבסוף "גילה" גם את ספר הזוהר.  היה לו כשרון לצלול למעמקי הזוהר.  על מנת לזכות בהארה שהשתוקק לה, נהג להתבודד במערות.  הוא חי כנזיר שלוש עשרה שנה ועסק בחקר הקבלה.  לעתים היה הוגה בפסוק אחד חודשים רבים, עד שהתגלתה לו המשמעות הנסתרת.

עד גיל 36 חי בבית דודו רבי פרנסיס שהיה ממונה על המכס המצרי והיה סמוך על שולחנו במצרים.  המסורת מספרת כי בשנת 1570 נגלה אליו אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל ולחיות בצפת וללמד את ר' חיים ויטאל את כל אשר הוא יודע.  במשך שנתיים לימד את ר' חיים ויטאל עד הגיעו לגיל 38 שבו נפטר.

האר''י מעולם לא כתב דבריו בקבלה אלא כל תורתו ידועה לנו רק מכתבי תלמידו המובהק חיים ויטאל.  בין כתביו "עץ חיים".  יש מהחוקרים שאומרים שכתב יחד עם רבי בצלאל אשכנזי את פירוש "שיטה מקובצת" על "מסכת מנחות" אך הפירוש נאבד עוד כשהיה בכתב יד.

האר''י היה הראשון שתיאר את מה שקרה קודם לבריאה והסביר כיצד השפיע עלינו "המפץ הגדול".  הוא לימד אותנו כי ברגע שאנו מתחברים למטרת הבריאה – להיטיב לנבראים – אנו חווים את חווית הבורא.  כלומר, אנו הופכים את הטבע שלנו – מציאות גשמית מוגבלת – לאין-סוף ובכך נדמים לבורא.  בדרך זו נוכל לבטל שליליות בכל תחום בחיינו ולהפוך כל מה שנראה כסוף – לאין-סוף.

האר''י חשף סודות מופלאים בתוך המדרשים של הזוהר.  הוא תיאר אבולוציה מתקדמת מזו שתיאר דרווין מאות שנים אחריו.

פרופסור אליסון פ' קודרט כותבת בספרה "השפעת הקבלה במאה ה 17:"הקבלה הלוריאנית ראויה למקום שמעולם לא זכתה לו בהיסטוריה המדעית של המערב ובהתפתחויות התרבותיות שלו.  המתמטיקאי והפילוסוף הגדול לייבניץ, שהמציא את החשבון ובעקבותיו את שיעורי המתמטיקה המייגעים שנאלצנו ללמוד בתיכון ובאוניברסיטה, הושפע עמוקות מן הקבלה.  אייזיק ניוטון – הנחשב בעיני רבים למדען הגדול בכל הזמנים – למד קבלה בסתר ומצא בה רעיונות דומים מאד לכמה מן התגליות המדעיות החשובות שלו.

ב ה' באב, בגיל 38, עזב רבי יצחק לוריא את העולם הזה, אחרי שהטביע חותם ניכר על הקבלה.  עד היום לא קם דומה לו.  הוא השאיר שיטה רוחנית – שכאשר תפוענח ותובן במלואה, היא תאפשר לאנושות לשלוט ביעודה המשותף.  מדובר במפת דרכים ובמדריך לגוף ולנשמה שישחררו את בני האדם מן הכאוס, מן הפחד, מן הכאב והסבל.  המסורת מספרת שהאר''י בא לעולם לשם מטרה אחת בלבד, ללמד את תלמידו רבי חיים ויטאל את שיטת הקבלה הלוריאנית על מנת שיעביר אותה לדורות הבאים.

תורתו של האר''י מובאת בעיקרה בספר "עץ חיים" אשר נכתב על ידי רבי חיים ויטאל, כמו כן לוקטו דברי תורתו של האר''י בסדרה של שמונה ספרים הידועה בשם "שמונה שערים" המסודרים כהסבר על תורת הגלגולים ופירוש על התורה ומאמרי חז''ל וכמו כן פירוש על התפילות ועל הכוונות שיש בכל מצוה.