"אלוהים בדמות אדם"
יום שישי 15.06.2018, שבת שלום ילדים אהובים, ברוכים הבאים למקומי (קבר האר''י בצפת), שבו נא רגע והתבוננו על קו האופק.

"כוח הבריאה נמצא ברגע"
יום שישי 29.06.2018, שבת שלום ילדים יקרים, בעמק שמחים לפגוש אתכם. שפע של ברכות מורעפות עליכם ועל כל עם ישראל יחד אתכם. ברוך בואכם "לעמק השני" שבו נא.