"עולמות מקבילים"
יום שישי 4.10.2013, א' חשון תשע''ד, שבת שלום, ברוכים באים למקומי, (קבר האר''י), שבו נא.

הנכם נמצאים במקום בו ארמונות וחצרות עם אריחי שיש גדולים פרושים בפניכם אך אינכם רואים זאת, גבכם מופנה למראות אלה. המקום הזה נמצא מאחוריכם והנכם מסתכלים קדימה, אך למעשה הנכם בוהים אחורה.

"זמן לימוד"
יום שישי 11.10.2013, שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי (קבר האר''י) שבו נא.

תפארת המקום וגדולת המקום הנן זמן ההמתנה שלכם. וזמן המתנה שלכם הנו אותו וויסות אנרגטי שעל כל אחד מכם לעבור.

"ברכת האל טבועה בנו"
יום שבת 19.10.2013 שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא.

שאלו את עצמכם ילדים יקרים מדוע הנכם בעמק השני ולא במקומי או בעמק הראשון, כאשר כל סביבתכם משדרת קושי ואיפוק?