"להתחבר לכוח הנותן"
יום שישי 5.07.2013 כז' תמוז, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא.

יש בכם מן העמק הראשן ויש בכם מן העמק השני, ומשם תתבוננו על דרך חייכם למרות שהנכם מתרוצצים ב"דלת אמותיכם" והקירות חוסמים אתכם.

"הדרך ליצור עולם חדש"
יום שבת 13.07.13, שבת שלם, ברוכים הנמצאים כל אחד במקום בו הנו חש תחושה של חיבור, קשר, קשב ונינוחות. קחו לכם כמה דקות והתחברו למקום הזה....

"אקסיומות או חולות נודדים"
יום שישי 19.07.2013, שבת שלם ברוכים הבאים למקומי, מקמו עצמכם כל אחד על פי הנוחיות שלכם. כל אחד מכם ילדים יקרים יסתכל ויראה את אשר ברצונו לראות.