"על העמק השני"
יום שישי 12.04.13, שמונה עשר יום לספירת עומר תשע''ג, שבת שלום ומבורך, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא. העמק השני במקרה הזה של לפני חג העצמאות הנו שונה במהותו מהעמק השני אשר הנכם פוגשים מדי פעם.


"תודעה רציפה"
יום שישי 26.04.2013, שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק שבו נא.

זהו עמק חדש אשר הוא חלק מכם ובעיקר קשור להתבוננות בחלקים בכם שלא עבדתם עליהם. המקום הזה מעלה את הקושי, השממה ואת הצורך בשינוי.