"מלכות בבינה"
יום שבת 1.09.2012, שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק השני שבו נא.

העמק השני פתוח בפניכם בכל זמן ועת שתחפצו, אך גם לעמק השני השיעורים שלו. בעמק השני, השיעורים הנם בקשר בין האלוהות אליכם, כאשר בעמק הראשון הדושיח הנו ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין חבריכם וביניכם לבין אלוהיכם ברמת "מלכות".

"מהות אחת והיא אני"
יום שישי 7.09.2012, שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי, שבו נא. התבוננו על קו האופק, ראו את העולם המשתקף ותנו תשומת לב לעצמכם המתבוננים באותו עולם.
מי הוא זה הרואה את אשר הוא רואה?
מי הוא אותו אני המתבונן?
על מה הוא חושב?
של מי התכנים הניבטים מעיניו?

"ערב ראש השנה 2012"
יום ראשון 16.09.2012, א' תשרי, ערב ראש השנה תשע''ג, שנה טובה,

ברוכים הנמצאים בעמק השני, שבו נא אתנו והתבוננו על שדות השיבולים וחושו את תחושת הרוגע.

"ב' תשרי ראש השנה תשע''ג"
יום שלישי 18.09.2012, ב' תשרי ראש השנה תשע''ג, חג שמח, ברוכים הבאים לכתר של העמק שבו נא.

הכתר של העמק הנו המקום המכיל את העמק הראשון, העמק השני, העמק השלישי.
הכתר הוא אשר מכוון, מחלק ומסנכרן בין כל הספירות, בינן לבין עצמן ובינן לבין ספירות אחרות נוספות הנמצאות בכל שלב ושלב בהתפתחות האנושית בכל אדם ואדם.

"ערב יום כיפור תשע''ג"
יום שלישי 25.09.2012, י' תשרי ערב יום כיפור תשע''ג, חג שמח ברוכים הבאים לעמק השלישי.

ילדים יקרים, העמק השלישי הנו מצב תודעה, אין שם דבר חומרי, גם לא מחשבה על החומר.

"יום הכיפורים תשע''ג"
יום רביעי 26.09.2012, בוקר יום הכיפורים, י' תשרי.

ברוכים הבאים ילדים יקרים לעמק השני, שבו נא. העידן הזה הנו העידן של העמק השני, כאשר רק חלק מכלל-כם יודע את הדרך לשם. ועדיין זה העידן השולט ונקודת המעבר לעמק השלישי.

"תפילת נעילה"
יום רביעי 26.09.2012, י' תשרי, יום כיפור תפילת נעילה.