"מעגל אינסופי"
יום שבת 2/4/2011, כז' אדר ב' תשע''א, שבת שלום, ברוכים הבאים לעמק שבו נא.

הרחיבו את המעגל ותנו לכל באי העמק מקום. הם מצטרפים למעגל שלכם והנכם בעצם נמצאים במעגל שלהם. זוהי התלות והערבות ההדדית. הושיטו ידיים, ככול שהמעגל גדל והולך ועוד ועוד מצטרפים אליו, תודעת האינסוף מתרחשת בהווייתכם.

"האמונה הנה עמוד האש"
יום שבת 9/4/2011, ה' ניסן תשע''א, ברוכים הבאים ל"כתר של העמק", תהיה דרככם מאירה וקלה.

לא פעמים רבות אנו נפגשים ב"כתר של העמק" היות והלך הרוח הארצי נעדר מקומו במקום זה ורוב הדברים אינם נגלים כלל וכלל, ואנו נמצאים במהות הכללית ללא שום הבחנות, ובעיקר לא הבחנות של עין-אנוש.

"קהל השם"
יום שבת 16.04.2011, יב' ניסן תשע''א, שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי שבו נא.

היום הנכם במקומי כהכנה לחג פסח, אותו חג אשר מוציא אותנו מעבדות לחירות.
הציגו לעצמכם שאלה, מהי עבדות ומהי חירות?

אפשרו לעצמכם לקבל את התשובות. כל אחד מכם יקבל תשובה אחרת, אך די אם תביטו בתשובה שקבלתם ותגיעו למסקנה כי התשובה הזו שלכם הנה "תשובה פרטית".

"תודעת משיח"
יום שבת 30/04/2011, כה' ניסן תשע''א, אחד עשר יום לספירת העומר. שבת שלום ברוכים הבאים לעמק שבו נא.

בקשר שלכם עם היקום הפיזי ובקשר שלכם עם האלוהות קיימת הפרדה, גם ”מעשית" בתודעה שלכם. אך הפרדה זו לא קיימת אנרגטית.