יום כיפור 2017
יום שישי 29.09.2017, י' תשרי ערב יום כיפור, חג שמח ילדים יקרים, לפני שנגיע לעמק השלישי, נעצור לרגע במקומי, (הקבר של האר''י). שבו נא וצפו על קו האופק.


"מוצאי יום הכיפורים 2017"
יום שבת 30.09.2017, מוצאי יום כיפורים י' תשרי תשע''ח. חג שמח ילדים יקרים, ברוכה שהותכם בעמק השלישי שבו נא אתנו. ילדים יקרים עשינו היום מהלך, עברנו ממקומי, (קבר האר''י), דרך העמק הראשון, העמק השני, נגענו בעמק השלישי ועתה אנו יושבים בו.


"יום כיפור 2015"
יום שלישי 22.09.2015, י' תשרי תשע''ו, ערב יום כיפור, ברוכים הבאים ילדים יקרים לעמק השני שבו נא אתנו ונשוחח. יום זה הנו יום של תדרים יוצאי דופן.

"ערב יום כיפור תשע''ד"
יום שישי י' תשרי תשע''ד, ערב יום כיפור, 13.09.2013, שבת שלום חג שמח.

יום חג הוא היום. חג הכיפורים הוא חג שמח ביסודו למרות שמתחבר אליו קושי. אלא שקושי זה כפי שהנכם רואים הוא בחירתכם ולכן אינו כפוי עליכם בשום צורה ואופן.

"יום הכיפורים שעת הנעילה"
יום שבת 14.09.2013, י' תשרי, יום כיפור שעת הנעילה. חג שמח שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי ובו בעת אנו במקומכם. פמליה גדולה הגיעה אליכם והיא נמצאת כאן מאזינה לדברינו.

"ערב יום כיפור תשע''ג"
יום שלישי 25.09.2012, י' תשרי ערב יום כיפור תשע''ג, חג שמח ברוכים הבאים לעמק השלישי.

ילדים יקרים, העמק השלישי הנו מצב תודעה, אין שם דבר חומרי, גם לא מחשבה על החומר.

"ערב יום כיפור 2007"
יום שישי 21/09/07, ט' תשרי, ערב יום הכיפורים. חג שמח, ברוכים הבאים למקומי, שבו נא. יום של התבודדות הוא היום. אדם בתוך עצמו נמצא, אדם עם עצמו הוא בעצם עם אלוהיו.

"יום כיפור 2007"
יום שבת 22/09/07, י' תשרי, יום כיפור, שלום רב לכם, ברוכים הבאים למקומי שבו נא.

הנכם באים למקומי היות ועתה כל אחד יושב עם עצמו. אין אנו מבלים בחברותא ביום זה, רק בסיומו של היום נימצא כולנו בעמק. ברגע של חשבון הנפש כל אחד עם עצמו, כל אחד עם אלוהיו.

"יום הכיפורים תשע''ג"
יום רביעי 26.09.2012, בוקר יום הכיפורים, י' תשרי.

ברוכים הבאים ילדים יקרים לעמק השני, שבו נא. העידן הזה הנו העידן של העמק השני, כאשר רק חלק מכלל-כם יודע את הדרך לשם. ועדיין זה העידן השולט ונקודת המעבר לעמק השלישי.

"תפילת נעילה"
יום רביעי 26.09.2012, י' תשרי, יום כיפור תפילת נעילה.