"יום כיפור 2015"
יום שלישי 22.09.2015, י' תשרי תשע''ו, ערב יום כיפור, ברוכים הבאים ילדים יקרים לעמק השני שבו נא אתנו ונשוחח. יום זה הנו יום של תדרים יוצאי דופן.

ערב יום הכיפורים 2016
יום שלישי 11.10.2016, ט' תשרי תשע''ז ערב יום כיפור ביער ביריה בצפון. חג שמח ילדים יקרים, ברוכים הנמצאים בואו שבו אתנו עכשיו בעמק השני ונקבל בצוותא את החג המגיע ויורד. זהו חג של "הלב".

יום כיפור 2016
יום רביעי 12.10.2016, יום כיפור בבוקר ב"קצה הנוף" יער ביריה. חג שמח, אנו יושבים בעמק השני כאשר כל השקט מסביב אינו אלא שקט לכאורה.

"ערב יום כיפור תשע''ד"
יום שישי י' תשרי תשע''ד, ערב יום כיפור, 13.09.2013, שבת שלום חג שמח.

יום חג הוא היום. חג הכיפורים הוא חג שמח ביסודו למרות שמתחבר אליו קושי. אלא שקושי זה כפי שהנכם רואים הוא בחירתכם ולכן אינו כפוי עליכם בשום צורה ואופן.

"יום הכיפורים שעת הנעילה"
יום שבת 14.09.2013, י' תשרי, יום כיפור שעת הנעילה. חג שמח שבת שלום, ברוכים הבאים למקומי ובו בעת אנו במקומכם. פמליה גדולה הגיעה אליכם והיא נמצאת כאן מאזינה לדברינו.

"ערב יום כיפור תשע''ג"
יום שלישי 25.09.2012, י' תשרי ערב יום כיפור תשע''ג, חג שמח ברוכים הבאים לעמק השלישי.

ילדים יקרים, העמק השלישי הנו מצב תודעה, אין שם דבר חומרי, גם לא מחשבה על החומר.

"ערב יום כיפור 2007"
יום שישי 21/09/07, ט' תשרי, ערב יום הכיפורים. חג שמח, ברוכים הבאים למקומי, שבו נא. יום של התבודדות הוא היום. אדם בתוך עצמו נמצא, אדם עם עצמו הוא בעצם עם אלוהיו.

"יום כיפור 2007"
יום שבת 22/09/07, י' תשרי, יום כיפור, שלום רב לכם, ברוכים הבאים למקומי שבו נא.

הנכם באים למקומי היות ועתה כל אחד יושב עם עצמו. אין אנו מבלים בחברותא ביום זה, רק בסיומו של היום נימצא כולנו בעמק. ברגע של חשבון הנפש כל אחד עם עצמו, כל אחד עם אלוהיו.

"יום הכיפורים תשע''ג"
יום רביעי 26.09.2012, בוקר יום הכיפורים, י' תשרי.

ברוכים הבאים ילדים יקרים לעמק השני, שבו נא. העידן הזה הנו העידן של העמק השני, כאשר רק חלק מכלל-כם יודע את הדרך לשם. ועדיין זה העידן השולט ונקודת המעבר לעמק השלישי.

"תפילת נעילה"
יום רביעי 26.09.2012, י' תשרי, יום כיפור תפילת נעילה.