"החיבור בין קודש לחול"

יום חמישי 12/05/05, יום העצמאות, חג שמח, צהרים טובים. בקו החיבור בין קודש לחול יושב חג יום העצמאות אשר הנו שניהם. הקדושה שבו הנה כל אותם הרוגים אשר נלחמו על אדמה זו, הם הגנו בנפשם על המדינה ומכאן הפכו להיות קדושים, מתו על "קידוש השם".
 
     "בין קודש לחול"
"בין קודש לחול"

אם מתעוררת בכם שאלה בדבר קדושת המקום אענה לכם כי קדושת המקום בהיותה צומת מרכזית מבחינת משולשים אנרגטיים וזיקה אשר יוצרת כאן ממד קיום אשר מסוגל להשפיע ולשנות דברים במישור המטאפיזי.

ישנם כמה נקודות ציון, קווי אורך ורוחב בפלנטה אשר יוצרים מיקוד אנרגטי כזה ושטחה של המדינה מהווה אחד מהם, לכן דווקא המקום הזה נבחר יחד עם "עם ישראל" לשמש כצוהר של מעבר בין ממד לממד.

המקום והשליטה עליו חשובים מבחינה קוסמית כפי שאמרתי ביצירה של "משולש אנרגטי" ומבלי להיכנס לפרטים על חשיבותם של המשולשים, האזור כאן הנו ראשון במעלה.  הקשר לאדמה ולמקומות אינם ברמה הדתית ומסורת אבות.

האבות ידעו מה שאנו היום לא יודעים וזו יכולת השימוש במקום כבריאה והשפעה ותקשורת בין יקומית.  לכן ההגנה על אדמה זו הנה "קדושה" כי היא באה לשרת את רצון הבריאה במלחמה נגד "הצד האחר".

עדיין רוב האוכלוסייה מתייחסת לדברים "בפשט", לא מעמיקה מעבר לכך.  אינפורמציה זו חשובה לרמת ההתפתחות האישית והמודעות של כל אחד ואחד בכדי לפתוח את מחשבותיו ודעותיו לממד חדש אשר כידוע לכם הולך ונוצר.

כמו שהכל ידוע מראש, כל הכרוניקה הזו נמצאת רשומה ומתועדת וגם אותם שהתנדבו בבואם לשמור על שטח אדמה זה, נולדו במדינה לצורך הגנתה ועל כן אנו רואים בהם שליחים אשר נתנו את עצמם בהתנדבות לשרות האל.

זהו למעשה "הסוד של הפשט" וסוד זה חייב להתגלות בכדי שתהיה עליית מדרגה לסודות אחרים וזו האבולוציה המטאפיזית של כל אחד ואחד באופן אישי וקולקטיבי.

שאלה: 

האם הכוונה בהרוגים של התקופה האחרונה מאז הקמתה של המדינה או לאורך כל ההיסטוריה של העם הזה?

תשובה: 

הנקודה העיקרית היא שבתקופות עברו היו שכבות גדולות מהאוכלוסייה שידעו את הסוד, לא רק ידעו אותו אלא גם ידעו להשתמש בכוח של המקום ליצירה.עם ישראל ידע סודות גדולים של הבריאה.

הבעיה של האלוהות היא בפירוד של העם מהחיבור האלוהי, כמו שרוב הנביאים חזרו וטענו נגד עבודה זרה, אלילים, נישואים עם עמים אחרים.  ההתבוללות הנה שכחה, וויתור על ידע זה, הבעיה העיקרית (המגפה) הנה, ברגע שעבודה זרה נכנסה לדרך החיים חלו שינויים כימיים ביולוגים בDNA ומבחינה קוסמית אבדו האנשים אשר שרתו את הבריאה.

זהו "הקלקול" ועל כך התלוננו הנביאים לכל אורך ההיסטוריה של "בית ראשון" "ובית שני".  אנשים עצמם מתוך חוסר הכרת תודה וזלזול בעצמם ויתרה מכך מתוך עודף של טוב והצלחה חזרו ויצרו את "גן העדן האבוד" והפעם ההימור היה על האדמה הזו אשר גם אבדה.  ורק מכוח מעטים אשר נלחמו בהשפעות ונשארו נאמנים למי שהם הצליחה מדינה זו להתרומם פעם שלישית.

הרצון של העם היהודי לשמור על עצמו מפני התבוללות אשר נתפס על ידי כולם "בפשט" כחוסר רצון וקבלה של זרים לתוך קהל עם ישראל, הנו בעצם הסוד לשמירה על טוהר הDNA וההרכבים הביוכימיים של הקוד האלוהי אשר נשתל בכל אחד ואחד מאתנו.

הרבי.