ראש השנה 2017 בכתר של העמק

 

"כשתיל קטן תצמחו ולעץ גדול תהפכו,

עם מעט מים וגם במדבר צחיח,

ואין המדבר אלא אתם, והצחיח ניתן לפריחה,

ואין המדבר אלא בבחירה, ואין הפריחה אלא בעשייה.

 

ככול שיגדל המעיין, הנכם צריכים אך לגימה ממנו,

ודי בלגימה זו שתהפכו למעיין בעצמכם,

וכאן הנכם מבקשים להיות אותו מעיין אשר משקה ומשקה ומימיו נובעים ללא סוף".

 

ילדים יקרים זו הבחירה וזו הדרך וזה מה שיהיה.

 

הנכם כאן היום בכתר של העמק ומכאן נלמד לעבור לעמק השלישי כי מקומכם הנו בעמק השלישי.  כל הצמיחה שלכם אשר החלה בעמק הראשון ובעמק השני מוארת מהכתר של העמק, מכוונת אתכם לעמק השלישי.

 

זה אותו עמק של עדנה ונועם, זה אותו עמק בו אין בעד ואין נגד, זה אותו מקום בו הניפרדות אינה קיימת.  זה המקום בו התובנה מביאה אתכם להתכללות גמורה עם כל השאר היות והפסקתם לראות בשאר שונה מכם, היות וכל רצונכם הנו למען הכלל, למען האחר כאשר ה"אני הארצי" איבד משמעות וכאשר סיימתם את משחק המחבואים בינכם לבינכם, והבנתם את תפקידכם.

 

ילדים יקרים, כאשר הנכם מאבדים את ה"אני" הנכם במיטבכם כי ככול שהכלל מעיינכם הנכם מעיינו של הכלל.  הנכם למדים כי אין ניפרד ממנו, הנכם למדים כי הכול בא ממנו וכי קיימת אלא אחדות אחת אשר התפצלה למיליוני מיליוני חלקיקים נפרדים, אך הנה שייכת לאותו מקור.

 

וכאשר המקור יתקע בשופר כולם יאספו ויבואו ויתחברו ביניהם לכוח אחד טוב ומיטיב, "מרכבה" שלמה אשר מורכבת משני היסודות "חסד וגבורה" אשר יתאחדו ביחד ל"תיפארת", והתיפארת דרך "בינה" הנה חלק מה"כתר", והכתר הוא רב מימדי ואינסופי, מחובר למהות ומשמעות של האינסוף.

 

ומהות ומשמעות של האינסוף הנה כלליות.  כל מה שאין, אשר ממנו נוצר כל מה שיש!

 

וברגע ההתכללות הנכם ב"כל מה שאין" ואז עוברים לעמק הרביעי ומשם בונים את היצירה על שלל גווניה כאשר הבנתם מה זו אהבה, מה זו אחדותיות ומה זה האחד.

 

ילדים יקרים כל התהליכים הללו עוברים עליכם בסמוי.  הנכם מתכוונים לכך, רוצים בכך, פועלים לשם כך והתוצאה הנה המעבר מהעמק השלישי לעמק הרביעי, ומשם היותכם בוראים של מציאות חדשה ואוהבת.  מציאות אשר תנכיח עצמה ביקום ארץ, לא מפאת רצונו וכוחו של בורא עולם, אלא מתוך הגעתכם לשם ורצונכם שיהיה אחד עם רצונו של בורא עולם.

 

חשיבות רבה ילדים יקרים הנה להגעתכם לשם, הרי בורא עולם שהנכם חלקים ממנו יכול היה ליצור סוגים שונים של יקום כהרף עין, אך לא כך רצה.

 

רצה שתעורו לשם, שתיבחרו בכך מתוך רצון חופשי ומאמץ, שתשקיעו, שתקחו על עצמכם את שידרוג הבריאה מתוך ידע ומודעות והכרה של העצמי המתעתע.

 

אותו עצמי אשר מרקד כמו ליצן בין טוב ורע, ובין עשר הספירות למעלה למטה, רצוא ושוב, ומבעד לאינספור הגלגולים למד לטוות שטיח אשר ישמש אותו ברבות הימים.

 

ילדים יקרים, כל התהליכים האלה הנם בכל רגע נתון, מגולמים בכל הבל פה ובכל שניה.  אין עבר, אין עתיד, יש הווה נתון של קיום רציף והמשכי, של קיום אינסופי אשר נוכח ומתגלם בכל רגב אדמה, בכל משב של רוח, בכל קרן של אור ובכל טיפה של מים.

 

מחשבתיכם צריכה להיות ללא מאמץ.  רצונכם צריך להיות מובע בבירור, אמונה, דבקות והתפתחות, וכל השאר יהיה מגיע מתוך אותה התכוונות זו שלכם.

 

היום מחר ומחרתיים הנו רגע זה וכל מה שהוא מכיל.  ככול שתתחברו לסמוי, אותו יקום סביבכם המשמיע את קולו ישמע כמו המיית האל וצעדיו בתוככם.

 

שוב, היו מבורכים ומקובלים ותקל דרככם כהרף עין.