"ערב חג פסח 2015

יום שישי 3.04.2015, טו' ניסן תשע''ה, ערב חג פסח, חצות. חג שמח שבת שלום,

זהו גם ליל שישי ועל כן לחג עצמה רבה יותר. הנכם נמצאים בעמק השני שבו נא אתנו. רבים נמצאים כאן בעמק היום.
 

חג הפסח השנה הנו חג עוצמתי במיוחד.  זה מתחלק לשניים, ההכנות ביקום הפיזי לקראתו, וההכנות בדרך ה"מטאפיזית".  על ההכנות ביקום הפיזי לא נרחיב את הדיבור היות והכנות אלה מהדהדות סביבכם והן כרוכות בהתנהלות הרגילה שלכם.

 

לעומת זאת ההכנות במישור שנקרא לו כרגע "מטאפיזי" הנן הכנות של הכוונה שבלב, והן אלה אשר ישפיעו הלכה למעשה על העתיד לבוא.  משמעות רבה השנה לחג, משמעות אשר לא הייתה לו בשנים קודמות.

 

אך למרות שנראה לכם שהגעתם לאיזה שהיא נקודת קצה, עליכם להתמיד ולעמול ולהתכוון, ולא להותיר רגע דל מחיבור אל הקדוש ברוך הוא, בהתכוונות, במחשבות ובעשייה.  ולא די להתכוון אליהן אלא יש לבצען על ידי שימוש במילים ובחומרים כדי לדאוג להפיכתן לגורם משפיע.

 

משך שנים רבות תקופה זו של האביב נחוותה על ידכם בקלות יחסית ובחוסר התייחסות מספיק לשער אשר נפתח, כמוהו כמעבר חציית ים סוף.  ילדים יקרים, חסרה לכם יראת כבוד. 

 

יראת כבוד זו, היא הדרך הסלולה אשר אמורה להוביל אתכם עד לכיסא מלכותו.  אל מצב זה של "להגיע עד כיסא מלכותו" עליכם לשאוף, לייחל ולהתפלל. 

 

עליכם להבין כי זהו "היכל הזהב", וכי כאשר הנכם נמצאים בהיכל זה, כמו ביום זה ומודעים לכל הגבולות החיצוניים ביותר שבכם הן בטוב והן ברע, הנכם נדרשים לעשות השתדלות מיוחדת על מנת להיות זכאים להיות כאן בהיכל זה ובמודעות הזו.

 

העולם הזה הנו פרוזדור נתונים, ומהיותו כזה פרוזדור נתונים תפקידכם לשאוב נתונים ולספק נתונים.  וכל זאת נכון אמנם עבורכם מצד אחד, אך קשה עבורכם מאד מצד שני.  היותכם חלק מבאי "העמק השני" זכות גדולה היא זו אך גם חובה היא זו בד בבד.

 

על הזכויות שלכם לא נרחיב את הדיבור היות והן נהירות לכם.  אך על החובות שלכם כדאי שנתמקד, נשים את מלוא מעיינינו בהן היות וחלק מההתפתחות, מההצלחה, ומתחושת השלמות קשור קשר אמיץ ברמת התובנה הפעילה שלכם, הנכונות וההבנה שלכם לעשיית הדברים אחרת.

 

ילדים יקרים כבר שנים רבות שאנו ביחד, וחשוב לי שתבינו כי אנו מוקירים מאד את מעשיכם אך יחד עם זאת זה לא די.  עדיין אינכם בשיא ההשתדלות, עדיין אינכם בעשייה ממוקדת ועדיין אינכם ברצף של "טיפוח הגרעין" אשר הנכם מקבלים מאתנו מעת לעת.

 

מתאים יותר ילדים יקרים כי תקבלו את החומרים שלנו ותלמדו להפיצם בכך שתנהלו שיח אודותם.  כי דרך השיח, חלון הזכוכית מבעדו תתבוננו החוצה ישקף לכם יצירה חדשה ובריאה מודעת היוצאת מתוככם.  גם הסתכלות שונה ונוספת, וגם יעמיד אתכם כבוראים על אותו קו אורך עם בורא עולם.

 

ראו נא בקשתנו זו "כקול קורא" אליכם לצאת מנקודת הנינוחות, לפעול למען שינוי הדברים על מנת שתצליחו לבנות דירה חדשה לבורא עולם בליבכם.

 

הנכם נמצאים ב"היכלות המלך".  היותכם בהיכלות המלך הנה זכות גדולה אשר דורשת מכם אותה מידת אחריות ורצון כלפי המלך כמו שיש למלך כלפיכם, והנכם מטיילים באותם היכלות "כאורחים ולא כמארחים".

 

לצורך כך עליכם לצאת מאזור הנוחות, עליכם לצאת מאזור האי-הסכמה, עליכם לצאת מאזור התחרות.  עליכם לשחרר בכדי להיות מסוגלים "לארח במקום להתארח". 

 

שנים רבות אנו ביחד וטרם הצלחתם להגיע לנקודת האפס.  תפקידכם להשקיע מאמץ הן פיזי גופני והן נפשי מחשבתי של אהבה ורצון אל מול בורא עולם.

 

חג זה שנה זו השער התרחב משני היבטים.  היבט ראשון, שכמה שיותר אנשים יעברו דרכו.  היבט שני, שיהווה עבורכם אתגר ומיקוד ותרומה שאנו מרעיפים עליכם על מנת שתצליחו להידמות לבורא עולם בכוח הרצון שלו לקרב אתכם אליו, ולראות אתכם שונים ומתוקנים, מכילים את האינסוף במלכות.

 

עליכם גם מוטלת חובת העשייה הרצונית מתוך בחירה מודעת בכל אשר סיפרנו לכם זה עתה.  עליכם להתמקד ב"ארבעת רוחות השמיים" ולשמור על אותו צביון משך תקופה ארוכה ורבה כשיטת פעולה, כשיטת התכוונות, כשיטת התקדמות.

 

הכוונה בלהתמקד ב"ארבעת רוחות השמיים":  עם כוונה ברורה, להקיף את כל האופציות, 360 מעלות, מכל כיוון, מכל היבט, בכל מעודכם, בכל לבבכם, בדבקות, אהבה אינסופית וקבלה.

 

כפי שאמרתי קודם לכן, עליכם לנהל שיג ושיח על התכנים שאנו מעבירם דרככם, וכל זאת על מנת לחזק את עצמכם ולאפשר לכם להגיע לרמות המיוחלות.  ילדים יקרים, זוהי ההשתדלות שלכם.

 

אמנם תוכניתכם מוגדת מראש וברורה, אך המעבר על החומר שוב ושוב ודיבור אודותיו כל זאת עליכם לעשות, ומשום מה נוצר בי הרושם כי הנכם מחמיצים עולם ומלואו אתנו מהיותכם מתנגדים לעשייה מובנית ולרצף אשר יוצר מציאות.

 

אבקש להסב את תשומת לבכם כי הנכם היום בליל סדר, יציאת מצרים, וברצוני כי תציגו לעצמכם שאלה: 

מה עשיתם עד כה משך הזמן שחלף על מנת לשמור על גחלת האינסוף בתוככם?

 

אותה גחלת שעליכם לעבד ולעבוד בכדי שתהפוך לאור הבורא.  דעו לכם כי אורו של בורא עולם נמצא אלא במקומות הנזקקים לו ביותר.

 

חג שמח