"תפילת נעילה"

יום רביעי 26.09.2012, י' תשרי, יום כיפור תפילת נעילה. 

"אלוהים שא תפילתי לפניך

מתוך ידי המושטות כמנחה לאל עליון,

עזרי ומגני הוא".

 

"יהיו בקשותינו נר למרגלות כיסא הכבוד

מתוך המיית הלב ואהבה אליך".

 

"ברכנו אלוהי ישענו כי מלך גדול וצדיק אתה

המקיים את דברנו באהבה וברצון".

 

"הנך האור המנחה את דרכנו

בברכה ובישועה

בכל היקומים אותם בראת".

 

 

ברוכים הבאים לעמק השלישי שבו נא,

 

תודה על תפילתכם.  שעת רצון היא שעה זו בה כל שערי השמים פתוחים בפני תפילות ובקשות.

שעת סליחה והבנה של הלב, קבלה גמורה ושפע של אור וישועות.

אותו שפע של אור וישועות ייטמע בלבבות הפתוחים לקבל אותם.  ייטמע בלבבות המודים במעשיהם ומבקשים מחילה ומבקשים ישועה.

 

ילדים יקרים העמק השלישי הנו מצב תודעה, אין הוא זמין בכל יום ויום אלא למצב התודעה הגבוה אליו הגעתם לאחר התכוונות רבה ועבודה.  העמק השלישי הנו קרש הקפיצה, הנו פתח המעבר לממלכת האל וליקומים אחרים.

 

דרך פתח זה תוכלו לשוחח "עמו" ולהרגיש בנוכחותו בכל עת בה תכללו עם כלל בני אנוש, עם כלל סביבתכם ותקיימו את המצווה "ואהבת לרעך כמוך".

 

ילדים יקרים אותו אל הנמצא בקרבכם משתקף עבורכם בקשר שלכם עם הזולת ללא איפה ואיפה.  לכן זכרו כי כאשר ברצונכם להיות בעמק השלישי עברו קודם כל דרך אהבת אדם כי זו ממלכתו של אל עליון.

 

אנו מאחלים לכם שנה של דבקות,

שנה של התכוונות,

שנה של מימוש רצונותיכם,

שנה של בריאות,

שנה של עזרה לזולת,

שנה של פיתרון בעיות לזולת.

שנה של שפע,

שנה של אור,

שנה של שמחה,

שנה של הולדות,

שנה של שירת הלל לאדוני,

שנה של שירת הלל לכם בַנָי.

שנה של חיבור,

שנה של עוצמה,

שנה של קלות,

שנה של זמינות,

שנה של הליכה על בדרך המלך,

שנה של יצירה,

שנה של הגשמה.

 

מי ייתן וכבוד רב ייפול בחלקכם,

כבוד של ליבכם לעצמכם ולכל דבר סביבכם.

מי ייתן ותרגישו את בורא עולם יושב בקרבכם,

מדבר אליכם, וכל מעשה ממעשיכם יהיו מעשיו עבורכם.

 

שפע ושמחה בפתח ביתכם,

אור רב בתוך ליבכם כמשואה להאיר בה עולמכם.

אמן ואמן

כן יהי רצון שתזכו

לכל אשר נאמר כאן עכשיו.