"מדורת העמק"

ערב ל''ג בעומר, יום שבת 1/05/10, שבת שלום ברוכם הבאים לעמק שבו נא. בעוד זמן קצר תהיה כאן מדורה, תהיה זאת מדורת העמק, מסביבה נשב כולנו ונציין את המשמעות של אותה מדורה אשר אנו מקיימים שנה בשנה כתזכורת לקשר בין הארצי לאלוהי.
 

אלומות האש אשר מרצדות הנן בעלות משמעות מגוונת ועוצמות אשר הנן גם מכלות וגם מחיות, והכול דרך ההתכוונות והאמונה האישית והבחירה של כל אחד ואחד.  אש המדורה הנה המעבר בין יציאת מצרים לקבלת התורה.  זוהי ההיטהרות, הניקיון הפנימי לקראת קבלת התורה.

 

האש מכלה את הישן, מחטאה ומאירה לכל אחד את הדרך בה ילך.  כמובן "הרשות נתונה" להפוך את היוצרות ובמקום להאיר – לשרוף.  וכמובן שכל אחד ייקח זאת למקום שלו.  אך אנו כולנו נתכוון באש המדורה לכלות את כל אשר אינו בר משמעות יותר עבורנו ולהשתמש באור המדורה כפנס רב עוצמה להאיר את דרכנו קדימה לכל אורך השנה מרגע קבלת התורה ועד לקבלתה שוב בתום השנה הבאה ועד אינסוף.

 

יתכן וטרם הבנתם כי מגמת הבריאה הנה שינוי דרך וצורת חיים.  שינוי מושגים והתפתחות לאמונות חדשות אשר ייצרו עבור כל אחד ואחד מציאות שונה, דפוסי חיים אחרים, מושגים אחרים בתפיסת החיים והמוות.  ככול שהקושי הולך וגודל בחיי היומיום מבחינה כלכלית ואישית לכל אחד ואחד, הולך ונבנה בד בבד עולם שונה במהותו מהקיים אשר אליו מצטרפים בהתחלה יחידים, בודדים, ורק בהמשך רבים רבים אחרים.

 

"אחרית הימים" הנה תקופה חדשה של תפיסת המציאות באופן שונה.  אמונות חדשות וידע אשר יוביל את כולם לחיי נצח, אושר, שמחה וכל אותם דברים אשר מוגדרים כ"ימות המשיח".  למעשה "ימות המשיח" כבר כאן.  למעשה השינוי כבר החל רוקם עור וגידים.

 

קיימים כבר אנשים מעבר לשליחים אשר מתחילים לפתח אמונה ומושגים חדשים בתפיסת העולם שלהם.  תדרי השינוי אשר יורדים ללא הרף מעלים אותם מעלה מעלה לחידוש האמונה בקיום האינסופי של האדם בגוף הפיזי שלו, כאשר שינוי הגוף הפיזי יחול מתוך בחירה ורצון ולא מתוך אילוץ, (מוות).

 

התקופה בה תיווצר מסה קריטית לאמונה זו הולכת וקרבה, ונמצאת כבר בזמינות.  יחד עם ידיעה זו, תפיסת האחדות הולכת ומתחזקת.  יותר ויותר בני אדם קולטים כי ההפרדה בין האחד לשני אינה אלא למראית עין וכי למעשה האחדות הנה האנרגיה היחידה אשר קיימת ומכילה את כולם ואת הכול.  ועל כל השאר נאמר "משחק הפירוד".

 

מדוע משחק הפירוד?  כי משחק זה הנו שלכם.  זו הדרך שלכם לקנות מודעות, הדרך להכיר את עצמכם, הדרך לשדרג את עצמכם ולהגיע לאחדות מתוך הבנה ובחירה לאחר שחוויתם את כל הבריאה הזו כפי שהנכם רואים אותה היום.

 

אבל טרם למדתם כי הכול קיים מכוח הדבקות והאמונה וכל שעליכם הוא לדבוק ולהאמין.  ככול שאינכם מסוגלים לפתח זאת בתוככם, עדיין אינכם מאותם אלה אשר חווים את האחדות וימות המשיח.  ככול שהנכם מחליטים שעדיין קיימת "קרמה" ועדיין היקום מקשה, מתנכל ומכביד עליכם, טרם פסעתם לעבר הצד השני של האמונה הבלתי מתפשרת על האחדות וקיום חיי הנצח.  עבורכם היום זה כמו להתבונן על צידו השני של הירח.  ככול שתאמרו שאין כל אפשרות לפגוש אותו, זאת גם תהיה חווייתכם.

 

המדורה הנה שער עבורכם, שער להשליך ולשרוף את כל אשר מקבע ומקשה, ושער לעבר תפיסת האינסוף כמציאות עבורכם.  לכן התבוננו מסביבכם וראו את כולנו כאן מסביב, וכל שם אשר עולה בדעתכם ממנהיגי היקום הפיזי והמטאפיזי נמצא כאן כרגע.  ועם אותה עוצמה שלנו בוערת המדורה אליה הנכם מוזמנים להשליך את מגבלות החומר והרוח ולראות אותם כָלים, ואז בתפילה קצרה לבקש מכולנו את נכונות הלב והאמונה וכל מה שעולה בדעתכם, ולעבור דרך שער האש, מהתפיסה הישנה לתפיסה חדשה אשר בה העמק השני הנו היקום הפיזי שלכם.

 

עתה שבו נא אתנו ועשו זאת.  וככול שתקראו בחומר ומתי שתקראו אותו תוכלו לעשות זאת.

 

הרבי