"שבועות 2006"

יום שישי, 2/06/06 חג שבועות, חג שמח, ברוכים הבאים לעמק השני, שבו נא בתוך שדה של שיבולים, זהו העמק השני. בהתעלות רוחנית של החג נפתח השער לעמק זה, זהו יום קדוש, זהו יום בו כל השערים פתוחים, תוכלו להיכנס ולצאת לכל מקום בו תחפצוו להיות, עד לרגלי כיסא הכבוד של האב עצמו. 

תוכלו להשתטח לרגליו ולבקש את בקשותיכם והוא יאשר, זהו יום בו נוכחותו בכם ונוכחותכם בו, זהו יום בו הנכם אחד אתו, ואין הפרדה, לכן אם תנסו לבקש תקבלו, אך בקשותיכם צריכות להיות בתכוונות שלכם וברוחה של התורה "ואהבת לרעך כמוך" ללא שום סיג ועוררין, אין לבקש מתוך האני הקטן כי אין הוא קיים אלא בהסתכלות המצומצמת שלכם.

אנו יושבים כאן עכשיו בעמק השני ומתחברים לקדושה, הכל מסביב משקף אותנו,

מי אנו?

השקט, השלווה, ההתעלות המכילה את הכל מהקצה ועד הקצה.  ילדים יקרים, הכל נמצא בכם, כוח הריפוי, הנבואה, הידע האינסופי, יכולת לברוא ולהרוס, יכולת לתת ולקחת, יכולת להיות ולהעלם, יכולת לראות את עצמכם האלוהי ולפעול מתוכו.

אך זאת עליכם לגלות ודרך הגילוי הנה הדרך של "ואהבת לרעך כמוך" כי רק משם יוסרו כל המגבלות וההתנגדות ורק משם יוסט הוילון של ה"אי-בהירות".  כאשר תצליחו לזרום עם "ואהבת לרעך כמוך" לא תתפסו יותר למגבלות האני הקטן ולא תצטרכו יותר לדאוג לקיומכם ופרנסתכם.

ניתנה התורה אלא לצורך זה, וכולה הנה אך ורק שלשה מילים אלה, "אהבה ללא תנאי".  נועדה תורתנו הקדושה להולכים ומקיימים מצוותיה להביאם לדרגה של "ואהבת לרעך כמוך".

ומי הוא "כמוך"?

צלם מצלמו, כי אז יודעת הבריאה כי אכן אהבתך לאלוהיך הנה ללא סייג ובדבקות.  זוהי ההוכחה כי הגעתם לדבקות ואמונה מוגמרת לבריאה ולאלוהות וכי קיימתם בתוככם את כל מצוות התורה הקדושה.

הסתכלו מעין הנשר, התורה ניתנה על הר סיני, מקום רם ונישא, ירדה בשלבים, מהאלוהות דרך הצמצום למשה רבנו וממנו דרך הצמצום לאחדות עם ישראל ומשם לכל פרט ופרט שהיה נוכח במקום וב-DNA לכל הדורות הבאים, בכדי שכל פרט ופרט יחזור על אותו תהליך באופן הפוך, מהאני הפרטי שלו לאני הקולקטיבי, מהאני הקולקטיבי להר סיני, לדבקות דרך משה רבנו ב"אני האלוהי הרחב" ומשם דרך משה רבנו באלוהות עצמה כדבקות ישירה ללא מתווכים.

אין ספק כי הדרך ארוכה אך גם קצרה, אין צורך בתרגולת של המצוות אם הנכם כבר "שם" בתודעה שלכם, אם הנכם שואפים לאמונה, דבקות ואהבת כל, אהבה חובקת כל, זוהי דרככם לתיקון הבריאה ולהפיכתה לגן עדן האבוד.

נועדה הבריאה להיות "גן שעשועים", מעבדה של חומר ורוח, של משחק צבעים, צלילים ורגשות, של חופשה ויצירה ואם התקלקלה מגמה זו אין זו אלא ראייתכם האישית.

תבוא הברכה עליכם, על פעילותכם, רצונכם וכוונתכם לשפר, לתקן את עצמכם ומגמתכם, לדבוק באלוהות, כי זו האמת הבלעדית והיחידה.

מעמד הר סיני וקבלת התורה הבהירה והראתה אמת זו לכלל הנוכחים במקום.  ידע זה שוכן בקרבכם, זמין לכם, עוררו אותו בבקשה להתעוררות כאשר תפנו אליו יתברך שמו, בקשו לחוות את קבלתה של התורה ופתחו ידיכם לקבלתה, קבלתה המחודשת כי בתוך תוככם היא נמצאת.

די בבקשה זו וזכיתם בכל, אך עליכם להתחנן ולבקש ולשאוף ודעו שאכן בהיותכם "שם" בבקשה, בהתכוונות מלאה ורצון עז דבר לא יעמוד בפניכם יותר.  שבו אתנו דקות ספורות עתה בדממה של בקשה.....

 

"אלוהים, אל חי, פרושה בקשתי לפניך,

קטונתי ביראתך, מי אני כי אחזה פניך,

מי אני כי אשפוט, מי אני כי אתנשא במקומך,

זר אני ומוזר לעצמי, רחוק מרחק רב מיראה ואהבה,

רחוק מרחק רב מידע תורתך,

קבל אותי כפי שהנני,

פתח לבי להבין תורתך, ולמצות את כולה במשפטך ו"אהבת לרעך כמוך",

יהי רצון אלוהים כי הברכה, השקט והשלום יהיו נר לרגלי, נר להתנהלותי"

 

ילדים יקרים זכרו השכם וערב מי אתם, "אדוני אלוהינו, אדוני אחד", מהריבוי של אלוהינו לאחדות של היחיד.

 

הרבי